Zgodnie z obowiązującym prawem (i naszymi celami) informujemy:

  1. Materiały zawarte na naszych stronach nie mogą służyć jako recepty i wskazówki do leczenia chorób.
  2. Opisywane preparaty nie są lekarstwami, tylko suplementami żywieniowymi i ich zadanie to profilaktyka a  nie leczenie i diagnozowanie chorób.
  3. W każdej chorobie człowiek powinien być pod opieką dobrego lekarza, ale każdy pełnoletni człowiek ma prawo do samodzielnego wyboru sposobu leczenia.
  4. W opisach niektórych preparatów są użyte określenia sugerujące, że preparat leczy (lub określenia bliskoznaczne). Są to przedruki z badań naukowych, opini lekarzy itp. Są to stwierdzenia i sugestie ważne jedynie w przypadku, gdy dany preparat  przepisze lekarz! W każdym innym przypadku słowa te należy pominąć.
  5. Wszystkie treści zawarte na naszych stronach mają wyłącznie cel informacyjny i edukacyjny. Nie mogą służyć do stawiania diagnozy, rozpoznawania czy sugerowania sposobów leczenia różnych chorób.
  6. Stan zdrowia i wszelkie jego zaburzenia winny być konsultowane z właściwymi służbami medycznymi.
  7. Materiały, treści tej witryny nie są medycznymi radami i receptami, ani zaleceniami środków leczniczych.